โดยมีเด็กเยาวชนและสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 700 ราย

ศูนย์ข้อมูลแบบหยด ตั้งอยู่ใน ในย่านชานเมืองไคโรและมีกิจกรรมมากมายที่มุ่งเน้นการป้องกันและพัฒนาทักษะแปลภาษาฝรั่งเศสเด็กที่มีปัญหาทางถนนมีบริการด้านสุขอนามัยและคลินิกทางการแพทย์แปลเอกสารฝรั่งเศสและการศึกษาทักษะชีวิตเคลื่อนไหวนักสังคมสงเคราะห์ยังให้บริการขั้นพื้นฐานแก่เด็กในสภาพแวดล้อมของตนเอง ซึ่งรวมถึงการศึกษานอกระบบอย่างเป็นทางการเกมกีฬาและบริการสุขภาพทักษะชีวิตสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ความปลอดภัยประกอบด้วย 6 ทีมหลักที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ครอบคลุม ความต้องการที่ระบุและแสดงออกทางถนนการสนับสนุนด้านสุขศาสตร์ขั้นพื้นฐานและโภชนาการแปลภาษาฝรั่งเศสทีมประชาสัมพันธ์ให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนยินดีที่จะหาทางเลือกในการใช้ชีวิตบนท้องถนนและส่งเสริมการให้บริการ ทีมงานประชาสัมพันธ์ ทำงานทุกปี ปลอดภัยทางถนนทีมงานสังคมสงเคราะห์ทำงานร่วมกับบุคคลเพื่อให้การสนับสนุนทางสังคมจิตวิทยาและสนับสนุนพวกเขาเพื่อหาทางเลือกให้กับชีวิตของพวกเขาบนท้องถนน เด็กและเยาวชนที่เข้าศูนย์ ทุกๆวันมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมศูนย์บริการในปีพ.ศ. 2556 จำนวน 500 คนเด็กที่อาศัยอยู่ในบ้านเปลี่ยนผ่านของจะสามารถเข้าถึงโรงเรียนที่เป็นมิตรกับเด็กซึ่งใช้วิธีการสอนแบบอื่นที่มุ่งการเข้ากับระบบโรงเรียนของรัฐ เด็กแต่ละคนในโรงเรียนที่เป็นมิตรกับเด็กจะมีผู้แปลเอกสารฝรั่งเศสจัดการคดีรายบุคคลที่ติดตามการรวมตัวและความก้าวหน้าของพวกเขาบ้านเปลี่ยนผ่านได้รับค่าเฉลี่ย 40 คนต่อเดือนเด็กแต่ละคนและเยาวชนจำนวน เด็กจำนวน 32 คนต่อเดือนโดยเฉลี่ยเข้าร่วมโรงเรียน เด็กที่มีอายุมากกว่าอายุ 14 ปีขึ้นไปและคนหนุ่มสาวสามารถเข้าถึง

ร้านค้าในท้องถิ่นธุรกิจและการฝึกอบรมเพื่อที่จะนำเยาวชนเข้าฝึกงานหรือนำไปวางไว้ ในปี 2013 มีเยาวชน 20 คนเข้ารับการฝึกอบรมจากช่างทำผมช่างไม้และจักรเย็บผ้าเพื่อทำงานใน บริษัท ต่างๆเช่น ปีเดียวกันมีเยาวชน 7 คนเข้ามาทำงานการฝึกอบรมวิชาชีพและการจัดหางานได้ ได้สร้างความร่วมมือกับ บริษัท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *